Pompy ciepła dofinansowanie Warszawa Czyste Powietrze

Jako firma z bogatym doświadczeniem w dziedzinie urządzeń grzewczych, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując najwyższej jakości produkty oraz wsparcie w formalnościach związanych z otrzymaniem dofinansowania na pompy ciepła w Warszawie. Można się o nie ubiegać w ramach programu „Czyste Powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu – z nami otrzymasz dotację lub pożyczkę sprawnie i bezproblemowo!

Cele programu Czyste Powietrze

Program skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także wydzielonych w nich lokali, ale z wyodrębnioną księgą wieczystą. Ważną informacją jest, że w trakcie trwania projektu nie może być prowadzona, ani zarejestrowana żadna działalność gospodarcza w danym miejscu. Dodatkowo dofinansowanie obejmuje gospodarstwa domowe które nie przekraczają 100 000 złotych dochodu rocznie. 

Zgodnie z oficjalnym dokumentem ze strony WFOŚiGW w Warszawie, do głównych celów programu zaliczyć można:

  • zmniejszenie narażania osób na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10, a także innych zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;
  • wzrost udziału i propagowanie odnawialnych źródeł w finalnym zużyciu energii;
  • rozpowszechnienie wszelakich nowoczesnych technologii, których celem jest ograniczenie niskiej emisji.

Do 60% dotacji na pompę ciepła

Wskazane zostały dwie formy, w jakich można uzyskać dofinansowanie na pompy ciepła:

  • dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych;
  • pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.
 
Są także wydzielone dwa poziomy dofinansowania:
  •  podstawowy, gdzie możemy uzyskać dofinansowanie do 45% lub 13 500zł 
  • podwyższony, gdzie możemy uzyskać dofinansowanie do 60% lub 18 000zł

Warto zaznaczyć, że dopuszczalne jest udzielenie pomocy finansowej na to samo zadanie w różnych formach, na podstawie oddzielnych umów. Uwaga – łączna kwota nie może przekroczyć 100% kosztów!

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, można łączyć ulgą Termomodernizacyjną, czyli na kwotę inwestycji, której nie pokryło dofinansowanie z programu, można uzyskać ulgę podatkową i rozliczyć na koniec roku. 

Wnioski o dofinansowanie pompy ciepła można składać online na stronie WFOŚiGW. 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie do dofinansowania na pompy ciepła i chciałbyś dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z nami!