Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Home 9 Pompy ciepła 9 Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Przedsiębiorcy nie działają w sposób niezależny od środowiska i społeczeństwa, a ich odpowiedzialność w pewnych obszarach jest nawet większa niż zwykłych gospodarstw domowych. Zobacz, dlaczego CSR jest ważny i dowiedz się, jakie środki można wykorzystać, by realizować jego założenia. Oto jak wygląda społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w praktyce.

Społeczna odpowiedzialność biznesu – definicja

Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, która zakłada, że przedsiębiorstwa, poprzez swój wpływ na otoczenie, powinny podejmować dobrowolne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz działać w interesie społecznym, tworząc etyczną i przejrzystą strategię działania. Realizacja celów CSR (ang. corporate social responsibility) procentuje, przynosząc korzyści nie tylko sąsiedztwu, ale również samej firmie, zwiększając jej konkurencyjność na rynku oraz pozytywnie wpływając na długofalowe relacje z kontrahentami, w tym także z klientami. W takim ujęciu społeczną odpowiedzialność biznesu należy rozumieć nie jako jedno, a grupę działań powiązanych ze sobą, które powinny służyć dobru wspólnemu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce

Chociaż temat społecznej odpowiedzialności biznesu pojawia się najczęściej w kontekście dużych, często międzynarodowych korporacji, jej cele mogą być realizowane przez każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości, poziomu dochodów, czy lokalizacji. Założenia koncepcji CSR są bowiem bardzo uniwersalne, a działanie według nich pozwoli na prowadzenie świadomej firmy, która stale się rozwija i staja się konkurencyjna na rynku.

Wiedząc, co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu, wśród najpopularniejszych jej narzędzi można wymienić:

  • Działania proekologiczne mające na celu ochronę środowiska naturalnego – można je realizować między innymi poprzez stosowanie alternatywnych rozwiązań energetycznych, ograniczenie wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie przyrodnicze, wdrażanie polityki środowiskowej, czy zmianę procesów technologicznych na ekologiczne;
  • Działania na rzecz społeczności – w kategorii tej mieści się przede wszystkim wsparcie finansowe miejscowych instytucji oraz współpraca z organizacjami pożyteczności publicznej służącymi dobru wspólnemu;
  • Inwestowanie w rozwój pracowników – pomocne tutaj są między innymi programy socjalne, darmowe kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, a także poprawa warunków w miejscu pracy.

W jaki sposób realizować założenia społecznej odpowiedzialności biznesu?

CSRSposób realizacji założeń CSR ściśle łączy się z tym, na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu, a wybór konkretnych narzędzi zawsze jest kwestią indywidualną. Warto sobie jedna zdawać sprawę, że każde przedsiębiorstwo, również jednoosobowe, może wdrożyć przynajmniej część z nich.

Jednym z najprostszych działań, które można podjąć w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, jest wymiana stosowanych rozwiązań grzewczych i wentylacyjnych na takie, które są nie tylko energooszczędne, ale również w mniejszym stopniu oddziałują na środowisko naturalne. Warto tutaj wymienić przede wszystkim pompy ciepła i rekuperację.

Pompa ciepła, czerpiąc z odnawialnych źródeł energii, może być wykorzystywana zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jej montaż umożliwia nie tylko ograniczanie zużycia surowców kopalnianych, ale również zmniejsza do zera emisję szkodliwych gazów do atmosfery.

Natomiast rekuperacja jest systemem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Umożliwia ona wykorzystanie energii cieplnej znajdującej się w powietrzu do ogrzania nawiewanego strumienia podczas jego wymiany. Stosowanie wentylacji mechanicznej jest bardzo korzystne z punktu widzenia ekologii, o czym szczerzej można przeczytać tutaj.

Wiele rozwiązań w nurcie społecznej odpowiedzialności biznesu można znaleźć w ofercie firmy Procomfort. Proponowane przez nich pompy ciepła, klimatyzatory, czy rekuperatory pozwalają na wdrażanie nowoczesnych systemów w każdej firmie, przyczyniając się do tworzenia przestrzeni, które są bardziej przyjazne i pracownikom, i środowisku.

Oceń ten artykuł

Formularz kontaktowy


Call Now Button