Dlaczego należy przeprowadzać przegląd i konserwację pompy ciepła?

Home 9 Pompy ciepła 9 Dlaczego należy przeprowadzać przegląd i konserwację pompy ciepła?

Pompa ciepła, jak każde inne źródło ogrzewania, potrzebuje regularnego przeglądu, aby móc funkcjonować w pełnym zakresie i przy zachowaniu założonej wydajności. Serwisowanie urządzenia w sposób nieprawidłowy lub nieregularny szybko odbije się niekorzystnie na jego działaniu. Kiedy jednak należy zaplanować przegląd i serwis pompy ciepła, i czy zawsze muszą przeprowadzać go fachowcy? Zobacz, co musisz wiedzieć o kontroli stanu technicznego tego typu instalacji.

Co należy wiedzieć o serwisowaniu pomp ciepła?

Pompy ciepła zaliczają się do jednych z najmniej awaryjnych źródeł ogrzewania. Aby jednak utrzymać wysoki wskaźnik niezawodności, urządzenia muszą być poddawane regularnym przeglądom serwisowym. Ich terminy i częstotliwość określają zazwyczaj warunki umowy gwarancyjnej, które jednocześnie wskazują na to, co powinien obejmować taki serwis, i kto może go wykonać.

Warto również pamiętać, że w przypadku niektórych modeli pomp ciepła, konieczna jest coroczna kontrola szczelności, co jest podyktowane przepisami zawartymi w ustawie F-gazowej. Badanie to może wykonać jednak osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Pompa ciepła a serwis urządzeń

Przegląd i serwis pompy ciepła jest niezbędny do tego, by zagwarantować bezpieczną i wydajną pracę systemu. Pozwala także odpowiednio wcześnie wychwycić usterki i wymienić zużyte części, zanim dojdzie do poważniejszych uszkodzeń urządzenia lub nawet zagrożenia dla instalacji domowej. Stan techniczny pompy ciepła odgrywa także dużą rolę w zapewnieniu komfortu termicznego w pomieszczeniach – rozregulowane ustawienia oraz zabrudzone elementy jednostki zewnętrznej mogą znacznie wpłynąć na ogólną sprawność, ograniczając jej zdolność do pozyskiwania i przetwarzania energii z gruntu, wody lub powietrza.

Kto może wykonać przegląd i serwis pompy ciepła?

serwisWedług zaleceń producentów pomp ciepła przegląd urządzenia powinien odbywać się co najmniej raz do roku, przed okresem grzewczym. Wszelkie prace związane z serwisowaniem i wymianą zużytych części najlepiej jest zlecić doświadczonej firmie, która posiada wszelkie narzędzia i wiedzę niezbędne do szybkiej i skutecznej diagnozy problemów.

Firma Procomfort, która na rynku pomp ciepła działa już od kilku lat, zajmuje się nie tylko montażem, ale również serwisowaniem tego rodzaju źródeł ciepła. Duża fachowość serwisantów sprawia, że każdy przegląd przez nich dokonywany odbywa się z dużą dokładnością i obejmuje wszystkie punkty protokołu opracowanego przez producenta. Zlecając prace serwisowe i konserwatorskie właśnie nam można mieć pewność, że każdy element instalacji został należycie skontrolowany, a pompa ciepła dalej będzie służyć wydajnie.

Co obejmuje kontrola stanu technicznego pompy ciepła przez serwisanta?

Niezależnie od typu i modelu pompy ciepła przegląd urządzenia wygląda podobnie, a wśród zadań serwisanta znajduje się przede wszystkim:

  • kontrola poprawności pracy instalacji na podstawie informacji zapisanych w automatyce pompy,
  • sprawdzenie układów znajdujących się w pompie ciepła,
  • kontrola i ewentualna regulacja ustawień,
  • kontrola obiegu chłodniczego,
  • ewentualne wyczyszczenie elementów jednostki zewnętrznej pompy powietrznej typu split, które są szczególnie narażone na zabrudzenie,
  • sporządzenie raportu z kontroli.

Szczegółowy przebieg przeglądu i serwisu pompy ciepła zależy w dużej mierze od modelu oraz wytycznych producenta. Inne procedury stosuje się w przypadku pomp gruntowych, inne natomiast w odniesieniu do pomp powietrze – woda, co wynika bezpośrednio ze specyfiki ich działania. Pompy powietrzne, szczególnie typu split, gdzie obecna jest jednostka zewnętrzna, prócz standardowej kontroli i regulacji, mogą wymagać również gruntownego czyszczenia. Moduł zewnętrzny odpowiada bowiem za większość procesów termodynamicznych związanych z wytwarzaniem i transportowaniem ciepła, a silne zabrudzenia mogą ograniczać sprawność urządzenia, powodując częstsze załączanie się grzałki elektrycznej i wzrost rachunków za ogrzewanie.

5/5 - (1 vote)

Formularz kontaktowy


Call Now Button