Obowiązki pracodawcy podczas upałów

Home 9 Klimatyzacja 9 Obowiązki pracodawcy podczas upałów

Temperatury powyżej 25, czy nawet 30 stopni w ciągu dnia są nie tylko dużym obciążeniem dla organizmu, ale mogą wręcz stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób, które są na niego bezpośrednio wyeksponowane. Dlatego też w polskim prawodawstwie funkcjonują specjalne przepisy BHP dotyczące upałów, mające chronić pracownika. Ich zadaniem jest przede wszystkim minimalizacja ryzyka, jakie niesie przebywanie w zbyt wysokich temperaturach. Zobacz, co pracodawca powinien zapewnić pracownikowi w upały i dlaczego to jest takie ważne!

Upały w pracy – jakie obowiązki ma pracodawca?

Według przepisów polskiego prawa pracodawca ma obowiązek podejmowania działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia osób, które są u niego zatrudnione. Odbywa się to na wielu płaszczyznach i obejmuje między innymi:

  • ocenę ryzyka zawodowego,
  • minimalizację szkodliwych czynników oddziałujących na zdrowie pracownika,
  • stworzenie bezpiecznej przestrzeni do pracy przy uwzględnieniu jej charakteru i odgórnych wymogów,
  • dbanie o stan techniczny maszyn i budynku,
  • zapewnienie odpowiednich środków ochrony osobistej,
  • zadbanie o właściwą temperaturę we wnętrzu (klimatyzacja, nawiewy).

Warto jednak wiedzieć, że obowiązki pracodawcy podczas upałów dodatkowo rosną. Gdy temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, a na otwartej przestrzeni 25 stopni, musi on zapewnić swoim pracownikiem stały dostęp do zimnych napojów, przede wszystkim wody, w takiej ilości, jaka zaspokoi ich potrzeby, a za jej brak nie można wypłacić ekwiwalentu. Picie powinno stać w łatwo dostępnym miejscu, by każdy chętny mógł z niego skorzystać w dowolnym momencie. Jeśli te odgórne przepisy BHP dotyczące upałów nie zostaną spełnione, przedsiębiorca może zostać skontrolowany i zapłacić stosowną grzywnę w wysokości kilku tysięcy złotych.

Tym, co pracodawca powinien zapewnić pracownikowi w upały, jest również odpowiedni mikroklimat na stanowisku pracy. Choć nie ma wytycznych odnośnie do tego, jaka może być maksymalna temperatura w pomieszczeniu, w interesie pracodawcy jest to, by utrzymywała się ona na optymalnym poziomie. Zbyt nagrzane powietrze utrudnia koncentrację i wpływa na wydajność zatrudnionych osób, przez co nie mogą one efektywnie wykonywać swoich obowiązków. Pomimo tego, że te wskazania nie zaliczają się do obowiązków pracodawcy podczas upałów, to coraz więcej firm dąży, by temperatura i wilgotność we wnętrzach stwarzały przyjazne warunki do pracy.

Kolejną rzeczą zaliczającą się do tego, co powinien zapewnić pracodawca w upały, są higieniczne warunki pracy. Można to zrealizować poprzez wprowadzenie dodatkowych przerw bez zmniejszenia wynagrodzenia, skrócenie czasu pracy – zwłaszcza w przypadku osób pracujących po więcej niż 8 godzin dziennie, a także opcję pracy zdalnej.

Pracodawca a upał – jak można poprawić warunki pracy pracownikowi?

klimatyzacja w pracyNiezależnie od tego, jak wyglądają obowiązki pracodawcy podczas upałów i do czego obligują go przepisy, może on realnie wpłynąć na temperaturę powietrza, jaka panuje w firmie, co zdecydowanie podniesie efektywność realizowanych zadań. Najprostszą drogą do zapewnienia komfortu cieplnego jest klimatyzacja do biura, która nie tylko schłodzi powietrze, ale również poprawi jego jakość. Dużą zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość sterowania ustawieniami, dzięki czemu można stworzyć idealne warunki uwzględniające również temperatury panujące na zewnątrz.

Jeśli w biurze jest klimatyzacja, to jej praca, według przepisów, musi spełniać kilka warunków:

  • doprowadzane powietrze musi być oczyszczone z pyłów i szkodliwych substancji,
  • nawiewany strumień powietrza nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy,
  • działanie klimatyzacji nie może powodować przeciągów i wyziębienia pomieszczeń.

Nie ma jednoznacznie określonego zakresu temperatur, które należałoby osiągnąć przy użyciu klimatyzacji, a były ujęte w przepisach BHP dotyczących upałów. Najlepszą wydajność uzyskuje się jednak w zakresie 20-25 stopni. Minimalna temperatura w biurze nie może natomiast spaść poniżej 18 stopni, niezależnie od pory roku.

Oceń ten artykuł

Formularz kontaktowy


Call Now Button