Wydajność pracy, a temperatura powietrza. Jak zapewnić pracownikom komfort?

Home 9 Klimatyzacja 9 Wydajność pracy, a temperatura powietrza. Jak zapewnić pracownikom komfort?

Temperatura w miejscu pracy ma istotne znaczenie nie tylko dla samopoczucia pracowników, ale także jakości i ilości wykonywanych przez nich zadań. Trudności w skupieniu się i efektywnym pełnieniu obowiązków widoczne są szczególnie latem, gdy na zewnątrz panują wartości powyżej 26, a nawet 30 stopni Celsjusza. Jak w obliczu takich warunków zewnętrznych zadbać o pracowników? Jaka jest dopuszczalna temperatura w pracy i co zrobić, by ją osiągnąć?

Temperatura a samopoczucie i zdrowie

Zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt niskie temperatury otoczenia stanowią spore wyzwanie dla organizmu, który musi nie tylko zabezpieczyć swoje podstawowe funkcje, ale również, w zależności od okoliczności, odprowadzać lub wytwarzać ciepło, uruchamiając odpowiednie mechanizmy regulacyjne. Procesy z nimi związane stanowią nie tylko pewien wydatek energetyczny, ale wpływają również na pracę wszystkich narządów i układów wewnętrznych, prowadząc często jednocześnie do osłabienia funkcji motorycznych i umysłowych. Dlatego też nie bez powodu mówi się o związku pomiędzy temperaturą a samopoczuciem i wydajnością w pracy.

Przebywanie i praca w niskich temperaturach sprawia, że ciało człowieka dąży przede wszystkim do zminimalizowania strat ciepła i ochrony narządów wewnętrznych, co osiąga między innymi poprzez obkurczenie naczyń krwionośnych w skórze, zagęszczenie krwi i jej odpływ w kierunku układów wewnętrznych. Natomiast w trakcie upałów głównym jego celem jest odprowadzanie nadmiaru ciepła. W związku z tym latem często następuje wzmożone pocenie się, przyśpieszony oddech, czy zaróżowienie skóry będące skutkiem odprowadzania krwi w kierunku powłok. Może pojawić się także apatią, obniżeniem apetytu, czy zwolnienie przemiany materii.

Ekspozycja na niesprzyjające warunki może w dłuższej perspektywie okazać się szkodliwa dla zdrowia, dlatego też pracodawca jest zobligowany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym u niego osobom.

Jak temperatura wpływa na pracę?

Temperatura w pracy, poprzez wpływ na samopoczucie, nastrój i kondycję psychiczną pracowników, może odpowiednio podnosić lub obniżać ich wydajność. Potwierdzają to liczne badania uniwersyteckie prowadzone w różnych krajach niezależnie od siebie.

Praca w niskich temperaturach wiąże się często ze spadkiem koncentracji i osłabieniem motoryki, sprawiając, że zadania wykonywane są dłużej i z większym wysiłkiem. Natomiast zbyt wysokie temperatury w pomieszczeniach mogą przyczyniać się do wystąpienia uczucia zmęczenia i znużenia. U wielu osób spada także motywacja do pracy i realizacji kolejnych działań, a także ogólna satysfakcja.

Temperatura w miejscu pracy – regulacje

W Polsce, w odróżnieniu od wielu innych krajów, nie przygotowano jednoznacznych wytycznych względem dopuszczalnej temperatury w pracy, pozostawiając przedsiębiorcom do dyspozycji ogólne przepisy BHP z 2003 roku. Przewidują one między innymi, że w pomieszczeniach biurowych lub miejscach, gdzie wykonuje się lekką pracę fizyczną, powinno być powyżej 18 stopni Celsjusza, przy czym maksymalna temperatura w pracy nie została określona. Pomimo tego funkcjonują normy, które nakładają na pracodawcę dodatkowe obowiązki, np. konieczność zapewnienia napojów pracownikom. Wynoszą one odpowiednio 25 stopni Celsjusza przy pracy na zewnątrz i 28 stopni Celsjusza przy pracy w pomieszczeniach.

Jak zapewnić optymalną temperaturę w miejscu pracy?

Praca w niskich temperaturachZ uwagi na wpływ temperatury na samopoczucie i wydajność pracowników, warto zadbać o odpowiedni mikroklimat w firmowych pomieszczeniach. Można to zrobić między innymi poprzez montaż klimatyzacji, która jest obecnie jednym z najefektywniejszych dostępnych sposobów chłodzenia pomieszczeń. Jednak wybierając system do biura, najlepiej zdać się na fachowców, którzy dostosują go do parametrów pomieszczeń i rodzaju wykonywanych w nich zadań.

Firma Procomfort, która jest obecna na rynku już od kilku lat, wykonuje i serwisuje instalacje chłodzące zarówno w prywatnych domach i mieszkaniach, jak i firmach. Jej pracownicy, dzięki bogatemu doświadczeniu oraz indywidualnemu podejściu do każdego projektu, mogą zaproponować rozwiązania na miarę potrzeb, sprawiając, że użytkowanie klimatyzacji będzie jeszcze bardziej ergonomiczne i ekonomiczne.

5/5 - (3 votes)

Formularz kontaktowy


Call Now Button