Czy klimatyzację można odliczyć od podatku?

Home 9 Klimatyzacja 9 Czy klimatyzację można odliczyć od podatku?

Ulga termomodernizacyjna w polskim prawie funkcjonuje już od 2019 roku, umożliwiając odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym niektórych kosztów poniesionych na poprawę efektywności energetycznej domu. Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, by móc skorzystać z ulgi, a także dowiedz się, czy klimatyzację można odliczyć od podatku.

Kiedy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona jako narzędzie do walki o poprawę klimatu i może z niej skorzystać każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego wolnostojącego oraz domu w zabudowie szeregowej, lub bliźniaczej. Jej nadrzędnym celem jest ograniczenie zużycia paliw kopalnianych, a także poprzez poprawę efektywności energetycznej pojedynczych gospodarstw domowych, redukcja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Ulga przysługuje, gdy:

  • Efektem modernizacji będzie zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię pierwotną, zmniejszenie strat energii w sieciach ciepłowniczych dostarczających energię do tego budynku, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, a także całkowita lub częściowa zmiana źródła energii na ekologiczne,
  • Poniesione wydatki zostały uwzględnione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
  • Termomodernizacja zostanie ukończona w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniosło się pierwszy wydatek,
  • Zakup towarów lub usług jest udokumentowany imienną fakturą wystawioną przed podmiot, który nie korzysta ze zwolnień od podatku VAT,
  • Działania termomodernizacyjne nie zostały dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy innych funduszy,
  • Działań nie odliczono już wcześniej w ramach innych przepisów i ulg.

Odliczając ulgę, można uzyskać do 53 000 złotych, przy czym suma ta odnosi się do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych dokonywanych w budynku. Jeśli kwota ta nie pokryje się z dochodem za dany rok, będzie ją można odliczać przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Czy klimatyzację można odliczyć od podatku?

Kierując się treścią rozporządzenia, a także jego interpretacjami, można stwierdzić, że odliczenie klimatyzacji od podatku jest możliwe, chociaż niekiedy może być konieczne udowodnienie wpływu tego systemu na poprawę efektywności energetycznej budynku. Nie powinno być to jednak problemem, ponieważ współczesne klimatyzatory, dzięki możliwości odwrócenia obiegu czynnika krążącego w układzie, działają jak pompy ciepła powietrze-powietrze, pozwalając nie tylko na chłodzenia pomieszczeń, ale również na ich grzanie. Montując system chłodzący z założeniem wykorzystywania tej funkcji, klimatyzacja podlega więc odliczeniu od podatku.

Klimatyzacja a koszty firmy

Chociaż podmiotów gospodarczych nie dotyczy ulga termomodernizacyjna, klimatyzacja przez nich zamontowana również może zostać uwzględniona w kosztach podatkowych. To, w jaki sposób może nastąpić odliczenie klimatyzacji od podatku, zależy między innymi od wysokości poniesionych kosztów:

  • Jeśli zakup i montaż urządzenia nie przekracza 10 000 zł (wartości netto dla płatników VAT lub wartości brutto dla podmiotów zwolnionych), wydatek ten można wykazać w kosztach uzyskania przychodu,
  • Jeśli nakład poniesiony na inwestycję jest wyższy niż 10 000 złotych lub spełnione są inne przesłanki względem własności, sposobu nabycia, zdatności do użytkowania lub sposobu oraz okresu wykorzystywania, klimatyzator będzie podlegał amortyzacji w czasie.

W przypadku, gdy wartość klimatyzacji wraz z montażem będzie niższa niż 10 000 złotych, ale zostaną spełnione pozostałe warunki, zakup może być uznany za niskocenny środek trwały oraz poddany jednorazowej amortyzacji.

Klimatyzacja Procomfort

Szukając sprawdzonych rozwiązań, zawsze warto polegać na opinii specjalistów. Firma Procomfort to sprawdzony dostawca usług z zakresu doradztwa, montażu oraz serwisu systemów chłodzących. Indywidualne podejście do każdego klienta, a także duże doświadczenie teoretyczne i praktyczne doradców oraz serwisantów pozwalają na realizowanie projektów o różnym stopniu trudności. Jeśli więc w Twoich planach jest klimatyzacja do domu lub biura, już teraz skontaktuj się z przedstawicielami, którzy pomogą Ci znaleźć rozwiązanie na miarę Twoich potrzeb!

1/5 - (1 vote)

Formularz kontaktowy


Call Now Button