Home 9 Pompy ciepła w Warszawie 9 Dofinansowanie “Czyste Powietrze”

Dofinansowanie “Czyste Powietrze”

src="https://cdn.lordicon.com/wtfdpwey.json" trigger="loop" colors="primary:#ffffff,secondary:#00438a" style="width:100px;height:100px">

Jako firma z bogatym doświadczeniem w dziedzinie urządzeń grzewczych, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując najwyższej jakości produkty oraz wsparcie w formalnościach związanych z otrzymaniem dofinansowania na pompy ciepła w Warszawie. Można się o nie ubiegać w ramach programu „Czyste Powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu – z nami otrzymasz dotację lub pożyczkę sprawnie i bezproblemowo!

Komu przysługuje dofinansowanie do pompy ciepła?

Dotacje na pompy ciepła 2022 w ramach programu „Czyste Powietrze” przysługują wszystkim właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych lub wydzielonych w nich lokalach z osobną księgą wieczystą, którzy spełniają kryterium dochodowe.

Aby móc uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła dochody nie mogą przekraczać:

  • 100 tys. złotych rocznie dla dofinansowania do 25 tys. złotych lub 30 tys. złotych, jeśli wykonana zostanie również mikroinstalacja fotowoltaiczna,
  • 1564 zł na osobę miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym dla dofinansowania do 32 tys. złotych lub 37 tys. złotych, jeśli wykonana zostanie również mikroinstalacja fotowoltaiczna,
  • 900 zł na osobę miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym dla dofinansowania do 60 tys. złotych lub 69 tys. złotych, jeśli wykonana zostanie również mikroinstalacja fotowoltaiczna.

Najwyższy poziom dofinansowania do pompy ciepła przyznawany jest również osobom uprawnionym do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, co stanowi alternatywę dla kryterium dochodowego.

Prócz programów ogólnopolskich, działa także wiele lokalnych inicjatyw oferujących dotacje na pompę ciepła lub termomodernizację budynku. W Warszawie do końca 2022 roku trwa nabór wniosków w ramach programu „Wymień kopciucha”, który umożliwia refundację do 70% kosztów wymiany nieefektywnego źródła ogrzewania na pompę ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub instalację ogrzewania elektrycznego albo gazowego.

Cele programu Czyste Powietrze

Program skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także wydzielonych w nich lokali, ale z wyodrębnioną księgą wieczystą. Ważną informacją jest, że w trakcie trwania projektu nie może być prowadzona, ani zarejestrowana żadna działalność gospodarcza w danym miejscu. Dodatkowo dofinansowanie obejmuje gospodarstwa domowe które nie przekraczają 100 000 złotych dochodu rocznie.

Zgodnie z oficjalnym dokumentem ze strony WFOŚiGW w Warszawie, do głównych celów programu zaliczyć można:

  • zmniejszenie narażania osób na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10, a także innych zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;
  • wzrost udziału i propagowanie odnawialnych źródeł w finalnym zużyciu energii;
  • rozpowszechnienie wszelakich nowoczesnych technologii, których celem jest ograniczenie niskiej emisji.

Do 60% dotacji na pompę ciepła

Wskazane zostały dwie formy, w jakich można uzyskać dofinansowanie na pompy ciepła:

  • dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych;
  • pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Są także wydzielone dwa poziomy dofinansowania:

  • podstawowy, gdzie możemy uzyskać dofinansowanie do 45% lub 13 500zł
  • podwyższony, gdzie możemy uzyskać dofinansowanie do 60% lub 18 000zł

Warto zaznaczyć, że dopuszczalne jest udzielenie pomocy finansowej na to samo zadanie w różnych formach, na podstawie oddzielnych umów. Uwaga – łączna kwota nie może przekroczyć 100% kosztów!

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, można łączyć ulgą Termomodernizacyjną, czyli na kwotę inwestycji, której nie pokryło dofinansowanie z programu, można uzyskać ulgę podatkową i rozliczyć na koniec roku.

Wnioski o dofinansowanie pompy ciepła można składać online na stronie WFOŚiGW.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie do dofinansowania na pompy ciepła i chciałbyś dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z nami!

Komu przysługuje dofinansowanie do pompy ciepła?

Pompa ciepła jest rozwiązaniem opłacalnym nie tylko ze względu na niskie koszty eksploatacji i możliwość ogrzewania domu darmową energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, ale również poprzez możliwości dofinansowania jej zakupu w ramach ogólnopolskich lub lokalnych programów ochrony środowiska naturalnego i poprawy jakości powietrza. Zobacz, kto może z nich skorzystać i ile dotacji można dostać na pompę ciepła.

Czy można dostać dofinansowanie na pompy ciepła?

Zakup i montaż pompy ciepła, która stanowi jedno z najbardziej wydajnych alternatywnych źródeł ciepła, może zostać dofinansowany z rządowych lub regionalnych programów, w tym między innymi z ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, czy „Stop Smog”, które umożliwiają wymianę kopciucha na nowocześniejszy i bezpieczniejszy dla otoczenia system ogrzewania. Od 2022 roku, dzięki programowi „Moje Ciepło” możliwa do uzyskania jest także dotacja na pompę ciepła w nowym domu.

Pompa ciepła – dofinansowania z programu „Moje ciepło”

Od 2022 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomić kolejny program, tym razem skierowany do właścicieli nowo powstających budynków. Koncepcja projektu „Moje ciepło” zakłada możliwość uzyskania dotacji na pompę ciepła w nowym domu w wysokości do 30% kosztów jej instalacji, co ma promować podejmowanie świadomych wyborów w zakresie poszukiwania alternatywnych źródeł energii do zasilania systemów grzewczych.

W przypadku tego programu to, ile dotacji można dostać na pompę ciepła, uzależnione jest przede wszystkim od rodzaju urządzenia, a nie kryterium dochodowego – dla pompy ciepłej powietrznej przewiduje się dofinansowanie do 7 tys. złotych, natomiast dla gruntowej do 21 tys. złotych. Projekt jest jednak wciąż w fazie opracowywania i ma być gotowy do końca I kwartału 2022 roku.

Montaż a dofinansowanie do pompy ciepła

Szukając sprawdzonych i wydajnych rozwiązań w zakresie ogrzewania pompą ciepła, warto zwrócić się do firmy Procomfort. Działając na rynku już od kilku lat, posiada w swojej ofercie wiele modeli urządzeń o różnych parametrach, co pozwala na znalezienie pompy ciepła dostosowanej do potrzeb i parametrów budynku. Pracownicy firmy służą pomocą również w kwestii uzyskania dofinansowań w ramach różnych programów, dzięki czemu wybór właśnie tego systemu ogrzewania stanie się jeszcze bardziej opłacalny i dla środowiska, i dla domowego budżetu.

Interesują Cię dofinansowania na pompy ciepła i chciałbyś dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami – pomożemy!

Formularz kontaktowy


Call Now Button